Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Vi er skapt for bevegelse og aktivitet!

Vi er skapt for bevegelse og aktivitet!

VI ER SKAPT FOR BEVEGELSE OG AKTIVITET! Av Silje Øverland, bevegelsesviter Vi nordmenn blir stadig mer stillesittende. En av fremtidens store helseutfordringer er inaktivitet, og vi trenger tiltak som øker aktivitetsnivået i befolkningen, som igjen bedrer folkehelsen...