Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

råd og hjelp

TILSKUDD TIL LEKEPLASS OG NÆRMILJØANLEGG

Idrettslag, foreninger og andre som drømmer om å skape en aktiv møteplass i sitt nærmiljø, er det ofte avhengig av finansiell støtte for å realisere prosjektet. Heldigvis finnes det en rekke støtteordninger i Norge, som hvert år gir ut mange millioner til små og store prosjekter! Men hva kan søkes på? Hvilke støtteordninger finnes? Og hvordan skrive en god søknad? Dette kan vi i Moovment hjelpe deg med. Vi har oversikten over hvilke støtteordninger som finnes, og søknadsfristene til de ulike. Vi vet hva som bør være med i en søknad, og bistår deg gjerne med råd og hjelp. Ta kontakt med oss for råd og veiledning!

SPILLEMIDLER

Hvert år deler Norsk Tipping ut spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her inngår både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Søknadene sendes til kommunen, og for å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i kommunens plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke om spillemidler?

Alle kommuner, fylkeskommuner og idrettslag kan søke om støtte til ordinære anlegg. For nærmiljøanlegg, (mindre, utendørs anlegg for fysisk aktivitet, tilgjengelig for alle) kan også ulike lag, foreninger og forbund, samt velforeninger og borettslag søke om spillemidler.

Har du ikke søkt om spillemidler før, kan det være lurt å få hjelp til å levere en god søknad. Vi har lang erfaring med dette, og veileder deg gjerne, både med dokumentasjon på finansiering og kostnader, målsatte tegninger, samt hvilke produkter som er spillemiddelberettiget.

Les mer om spillemiddel-ordningen

Les om hva Berg idrettslag fikk utrettet ved hjelp av spillemidler!

Hvor mye kan det søkes om?

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad (maks 600 000kr), altså 300 000kr per anleggsenhet. Du kan få inntil 1 500 000kr i tilskudd per anleggs-sted, noe som vil si at du på ett område kan søke spillemidler for fem anleggsenheter. En søknad til ballbinge, en til klatrepark osv. I tillegg er det fullt mulig å søke andre støtteordninger til prosjektet, fra blant annet Sparebankstiftelsen, Olav Thon-stiftelsen og Gjensidige-stiftelsen.

Etter mange år i bransjen vet vi at det er mange muligheter, så lenge man som prosjekteier er villig til å legge ned litt innsats. Med oss på laget tror vi at sjansene for å lykkes er enda bedre!

Ballbinge m/kunstgress
(totalkostnad, inkl. mva, montering og grunnarbeid)
800.000 kr
Spillemidler-300.000 kr
Moms-kompensasjon-160.000 kr
Dugnadsinnsats-150.000 kr
Egenkapital
(evnt. andre støtteordninger, gaver eller sponsorer)
190.000 kr

I finansieringsplanen for nærmiljøanlegget må det inngås en avtale om mellomfinansiering på nærmiljøanlegget. Spillemidlene vil utbetales etter at anlegget er ferdigstilt, og det kan noen ganger være ekstra ventetid på spillemidler. Derfor må du sikre deg et lån frem til spillemidlene og eventuelt moms-kompensasjonen utbetales.

Noen kommuner har etablerte ordninger for mellomfinansiering.

TILSKUDD TIL LEKEPLASS

Skal du etablere eller oppgradere en lekeplass, må det søkes andre midler enn spillemidler, da disse ikke gis til lekeplassutstyr (EN1176). Det finnes en rekke stiftelser som deler ut penger til finansering av lekeplasser, og sparebankstiftelsene er de mest kjente. På østlandet er Sparebankstiftelsen DNB den aller største, men det finnes små og store sparebankstiftelser i de fleste fylker. Vi har oversikten over hvilke stiftelser som finnes, samt søknadsfristene deres. Vi hjelper dere gjerne med hva som bør inngå i en søknad for å øke sjansene for gjennomslag. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg?