Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Spillemidler og finansiering

Lurer du på hvilke produkter som egner seg mest for din målgruppe? Har du fått ansvaret for å hente inn tilbud til et nytt uteområde, eller skal du søke om spillemidler, men er usikker på hvordan du går frem? Uansett hva ditt behov er, og hvor i prosessen du står, kan vi i Moovment bidra med hjelp og rådgivning. Du kan stole på at rådene og forslagene vi gir, er basert på kunnskap og erfaring. Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe deg i mål, uansett hva ditt utgangspunkt er. Ring oss for en uformell prat, eller kom innom vårt kontor midt i Oslo sentrum.

Spillemidler

Det finnes mange økonomiske støtteordninger for etablering av nye uteområder. Den mest kjente er Norsk Tippings overskuddsmidler, som hvert år fordeles til allmennyttige formål. Den største delen av disse midlene går til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Skal du etablere eller restaurere et nærmiljøanlegg, kan spillemidler være nødvendig for å oppnå det du ønsker.

Har du ikke søkt om spillemidler før, kan det være lurt å få hjelp til å levere en god søknad. Vi har lang erfaring med dette, og veileder deg gjerne, både med dokumentasjon på finansiering og kostnader, målsatte tegninger, samt hvilke produkter som er spillemiddelberettiget.

Hvem kan søke om spillemidler for nærmiljøanlegg?

 

  • Alle kommuner og fylkeskommuner
  • Ulike lag, foreninger og forbund
  • Velforeninger og borettslag

Les mer om spillemiddel-ordningen her: Bestemmelser om tilskudd (regjeringen.no)

Hvor mye kan det søkes om?

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad (maks 600 000kr), altså 300 000kr per anleggsenhet. Du kan få inntil 1 500 000kr i tilskudd per anleggs-sted, noe som vil si at du på ett område kan søke spillemidler for fem anleggsenheter. En søknad til ballbinge, en til klatrepark osv. I tillegg er det fullt mulig å søke andre støtteordninger til prosjektet, fra blant annet Sparebankstiftelsen, Olav Thon-stiftelsen og Gjensidige-stiftelsen.

Etter mange år i bransjen vet vi at det er mange muligheter, så lenge man som prosjekteier er villig til å legge ned litt innsats. Med oss på laget tror vi at sjansene for å lykkes er enda bedre!

Ballbinge m/kunstgress
(totalkostnad, inkl. mva, montering og grunnarbeid)
600.000 kr
Spillemidler-300.000 kr
Moms-kompensasjon-120.000 kr
Dugnadsinnsats-80.000 kr
Egenkapital
(evnt. andre støtteordninger, gaver eller sponsorer)
100.000 kr

I finansieringsplanen for nærmiljøanlegget må det inngås en avtale om mellomfinansiering på nærmiljøanlegget. Spillemidlene vil utbetales etter at anlegget er ferdigstilt, og det kan noen ganger være ekstra ventetid på spillemidler. Derfor må du sikre deg et lån frem til spillemidlene og eventuelt moms-kompensasjonen utbetales.

Noen kommuner har etablerte ordninger for mellomfinansiering.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg?