Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Street Workout skilt

Et skilt som viser ulike typer øvelser og apparater du har tilgjengelig. Kan også tilpasses til den enkelte kunde.