Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

vårt arbeid med

MILJØ OG BÆREKRAFT

I Moovment er hensynet til miljø og bærekraft viktig i alt vi gjør. Vi jobber med dette på mange nivåer, fra vårt overordnede arbeid med FNs bærekraftsmål, våre produkter og leverandører, til vårt interne forbruk og Co2-avtrykk. Vi har som mål å stadig tenke grønnere og tilby våre kunder trygge, bærekraftige valg. Les mer om de ulike måtene vi arbeider med miljø og bærekraft.

VÅRT ARBEID MED

MILJØLEDELSE

Moovment ble i april 2024 sertifisert som Miljøfyrtårn. Våre viktigste leverandører er også ISO 14001-sertifisert. Vi har tett dialog og samarbeid med alle våre leverandører, og jobber aktivt med nye løsninger for å ha en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon, transport og emballering. Blant annet benytter flere av våre leverandører fornybar energi til 100% av produksjonen sin. Alle våre leverandører er europeiske.

VÅRT ARBEID MED BÆREKRAFTIGE

PRODUKTER

Vi er opptatt av å levere produkter av god kvalitet, som har lang levetid, med lite vedlikehold. Vi jobber kun med leverandører som tilbyr kvalitetsprodukter, og som kan levere reservedeler til produktene. Vi jobber aktivt med å tilby flere miljøvennlige produkter. Blant annet har vi en hel serie med lekeapparater som er laget av 100% resirkulert sjø- og tekstilavfall. Vi leverer kunstgress som er 100% resirkulerbare, med naturinnfyll som sand eller kork. Vi leverer en serie med svanemerkede utemøbler. Vi er også nøye med å gi våre kunder informasjon om materialer og vedlikehold, slik at produktene kan ivaretas i best mulig grad. Vi er opptatt av å gi god informasjon til kunden om hvilke materialer som bør benyttes ut fra hvilket område det skal settes opp i, både med tanke på saltinnhold i lufta, vindstyrke og luftfuktighet. Les mer på våre ulike produktsider om kvalitet og garanti på de ulike produktene.

VÅR FORANKRING I

FNS BÆREKRAFTSMÅL

“Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”.

Å være fysisk aktiv er avgjørende for en god helse. I følge NHI er gratis, uorganisert aktivitet i nærmiljøet viktig for å øke aktivitetsnivået i Norges befolkning. Moovment brenner for å tilby funksjonelle, innbydende arenaer for hverdagsaktivitet, for alle aldersgrupper. Våre lekeplasser, aktivitetsparker, nærmiljøanlegg og treningsparker blir sosiale og aktive møteplasser som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. 

“Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige”. 

Gjennom å skape funksjonelle, innbydende og aktive møteplasser i folks nærmiljø, ønsker vi å bidra til mer trivsel, inkludering og fellesskap i lokalsamfunnet. Møteplasser som er åpne for alle, trygge og som fasiliteter for lek og aktivitet kan være en viktig faktor for trivsel både i tettbygde byområder, og på små plasser hvor det er få tilbud. Vi er også opptatt av å bevare vegetasjon og eksisterende grøntområder. 

“Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vi prøver å bidra til dette målet ved å velge leverandører med et tydelig fokus på miljø- og bærekraft. Alle våre vesentlige leverandører er ISO 14001-sertifisert, og selv er vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Våre produkter har høy kvalitet og lang levetid, noe som minsker avfall og ressursbruk. I tillegg gir vi våre kunder god informasjon om miljøvennlige valg, vedlikehold av produktene og hvordan de skal gjenvinnes etter endt levetid.

“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem”. 

Vi prøver å bidra til dette målet ved å ta klimabevisste valg som bedrift når det gjelder frakt og transport, innkjøp og ombruk. Vi holder vårt eget Co2-utslipp lavt ved å minimere reiser, benytte kollektivtransport og ha digitale møter.  Leverandørene våre jobber aktivt med å gjøre sin produksjon mer bærekraftig, blant annet ved å bruke fornybare energikilder til produksjon. Vi tilbyr også stadig flere produkter som er laget av gjenvunnede materialer.

moovments

miljøpolicy

KlIMA OG MILJØ

  • Moovments produktbeholdning skal kun inneholde produkter med høy kvalitet og lang levetid 
  • Moovment skal alltid ha tett dialog med sine leverandører, slik at et samarbeid om å bli grønnere er enkelt å få til
  • Alle Moovments leverandører skal jobbe aktivt med å gjøre produksjon og transport av varer mer miljøvennlig og bærekraftig
  • Moovment skal alltid jobbe for å minimere utslipp ved frakt, ved å samkjøre frakt fra ulike leverandører
  • Moovment prosjekter skal være så godt utført at kostbare reklamasjonsjobber og returer er ikke-eksisterende
  • Moovment skal skape aktive møteplasser som er grundig gjennomtenkte og kunnskapsbaserte, som ivaretar natur, skaper trivsel og folkehelse, og som har lang levetid. 

 

ARBEIDSMILJØ

  • Moovments ansatte skal ha mulighet til, og bli oppfordret til å ha en aktiv hverdag
  • Moovment skal ha et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel, og bedriften vektlegger betydningen av felles turer, teamdager, utflukter osv
  • Moovment skal ha en transparent kultur, der det er lav terskel for å si ifra om smått og stort
  • Moovment skal kun jobbe med europeiske leverandører som følger EU-regelverket for arbeidsmiljø