Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

aktive møteplasser

Møteplassene vi designer

Selv om du får kjøpt alt av enkeltprodukter til lek og aktivitet hos oss, er vår hovedsatsing å skape aktive møteplasser som fremmer hverdagsaktivitet i folks nærmiljø.

En aktivitetsvennlig møteplass består ikke bare av fragmenterte elementer som er satt opp ved siden av hverandre. Alt for mange anlegg i Norge er slik – kjedelige, lite innbydende og dessverre ofte lite brukt. Vi tenker helhetlig og konseptbasert når vi i samarbeid med arkitekter planlegger en møteplass. Hvilke farger skal brukes? Hvilke typer apparater treffer målgruppen? Hvordan sørge for at jentene også trives? Og hva skal være wow-effekten som gjør plassen tiltrekkende? Vi tar også med oss områdets særegenhet, lysforhold, innsyn og utsyn inn i planleggingen.

Vi som jobber i Moovment har bred erfaring innen design av aktive møteplasser og brenner for en aktiv livstil.

 

Vi designer og leverer komplette nærmiljøanlegg

Vi designer og leverer komplette nærmiljøanlegg for lek, trening, sport og samvær, skreddersydd til deres behov og muligheter. Vi kan stå for hele eller deler av prosessen:

  • Søknad om spillemidler og tilskudd
  • Befaring av området
  • Tegning og planlegging ut fra målgruppe, behov og budsjett
  • Montering og ferdigstillelse

Ta kontakt for gratis befaring!

møteplassene vi designer

idrettslag

Idrettslagene har en viktig og sentral rolle i samfunnet. Her samles barn og unge på tvers av samfunnslag, hvor de opplever samhold og mestring mens de ledes av gode forbilder og voksne mennesker. Dessverre er kun 13% av Norges fysisk aktive befolkning med i et idrettslag, mens 74% driver med egenorganisert aktivitet. Vi mener at idrettslag bør tenke nytt i hvordan de utvikler fremtidens idrettsarenaer, for å bevare sin viktige funksjon. Skal de kunne knytte til seg enda fler av morgendagens barn og unge, er det på tide å få inn flere elementer som fremmer egenorganisert aktivitet og idrett. Slik kan de fortsette å være en viktig møteplass for bredden av norske lokalsamfunn, også i fremtiden.
Har ditt idrettslag ønske om å tenke annerledes, tilføye noe eller sjekke hva som er mulig å få til? Selv om mye av utearealet ofte går til baner og binger, og det kan være trangt om plassen, kan det være lommer som ikke er fullt utnyttet. En lekeplass ved siden av banen gjør at småsøsken kan leke, mens foreldre er opptatt med å heie på fotballspilleren. En smal skogkant kan bli til en spennende klatreløype. Mulighetene er mange, og vi hjelper deg med å finne løsninger. Ta kontakt for en uforpliktende prat!

møteplassene vi designer

BOLIGOMRÅDER

Vi sørger for at den åpne plassen i nabolaget blir en arena hvor generasjonene kan være aktive, sammen. Hvor barna koser seg med spennende stativer og trampoliner, mens de voksne har innbydende sitteplasser like i nærheten. Hvor det finnes intuitive og enkle treningsapparater for styrketrening, samt baner og binger for de eldre barna. Vi står for hele eller deler av prosessen – fra søknad om spillemidler til montering – alt etter hva dere ønsker.

møteplassene vi designer

KOMMUNALE UTEROM

Uterom i parker, skolegårder eller på torget i sentrum bør være inkluderende møteplasser som appellerer til aktivitet. I dag brukes mye av de kommunale midlene på den organiserte idretten, og går derfor til dem som allerede er i aktivitet.

Dessverre faller flere og flere fra den organiserte idretten, og barn og unge blir stadig mer inaktive. Ressurssenteret Tverga sier at kommuner derfor bør prioritere nærmiljøanlegg som stimulerer til aktivitet, og særlig anlegg som retter seg mot de minst aktive gruppene, som ungdom og jenter. Dette er avgjørende i arbeidet med å skape aktivitetsfremmende lokalsamfunn. Vi i Moovment sørger for en helhetlig, innovativ og skreddersydd møteplass for din kommune. 

Hvor er vi?

Besøksadresse:
St. Olavs Gate 24, 0166 Oslo

Telefon: +47 988 46 421

Email: info@moovment.no