Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Mange idrettsanlegg appellerer langt mer til gutter og unge menn enn til jenter. De imøtekommer rett og slett gutters interesser og behov i større grad. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å skape aktive møteplasser som jentene elsker å bruke?

Dansk undersøkelse

Et dansk team har dypdykket i denne problemstillingen, og har gjennom observasjoner og intervjuer funnet flere faktorer som spiller inn. Undersøkelsen er gjort i utsatte boligområder i Danmark, der flertallet av jentene har en minoritetsbakgrunn. Det er allikevel forskernes oppfatning at erfaringene som presenteres, også er relevante for idrett og jenter generelt. Her er fire hovedpunkter om hvordan vi kan tilrettelegge for jenter i planlegging av nye idretts- og aktivitetsanlegg:

🫶🏼 Det sosiale er avgjørende

Jenter bruker i stor grad idrettsanlegg som et sosialt møtested, og de sosiale aspektene rundt en aktivitet er ofte viktigere enn selve aktiviteten. Dermed må utformingen av anlegget støtte muligheten for sosial lek og dialog. Å kombinere organiserte idrettsaktiviteter med muligheten for å “bare være” og henge sammen, er viktig. 

💡 Færre regler

Idrettsanlegget bør også romme flere former for sport og bevegelse, samlet på ett sted. Mens guttene ofte liker innrammede områder med en åpenbar funksjon og tydelige regler, liker jenter i større grad komplekse og multifunksjonelle områder som kan brukes på flere ulike måter, og som visker ut reglene for bruk. Slike områder fremmer kreativitet og oppfinnsomhet, og senker terskelen for deltakelse. 

🏘️ Beliggenhet

Det er mer sannsynlig at jenter bruker fasiliteter som er plassert hvor folk ferdes, og hvor de selv beveger seg i hverdagen. Se etter muligheten for å etablere et anlegg i nærheten av institusjoner/aktiviteter som jentene allerede bruker. Ofte plasseres idrettsanlegg i utkanten av boligområder, så langt unna bygninger og naboer som mulig for å unngå klager om støy. Ulempen med en slik plassering er at det skaper en ekstra hindring for de jentene som allerede har vanskeligheter med å finne veien inn i idretten. 

💛 Trygge rom

Mange jenter ønsker å ha oversikt over området, samtidig som de kan trekke seg tilbake i en mer “privat sfære”. Store, åpne områder kan med fordel deles inn i mindre, avgrensede områder, som skaper en følelse av privatliv og skjerming, samtidig som man har oversikt over andre aktiviteter på anlegget. 

God hjelp fra Moovment

Vurderer dere å bygge eller oppgradere et idretts-, aktivitets- eller nærmiljøanlegg? Å se for seg praktiske løsninger på de nevnte anbefalingene er ikke så lett. Heldigvis er det god hjelp å få! Hos Moovment tilbyr vi kostnadsfrie løsningsforslag i 3D, tegnet av vår dyktige landskapsarkitekt. Vi kombinerer vår faglige og pedagogiske kompetanse med deres ønsker og behov, og sammen skaper vi helhetlige og multifunksjonelle møteplasser, som også jentene elsker å bruke!