Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Statistikken for nordmenns aktivitetsnivå er dyster lesing. Selv om de spreke blir sprekere, er det kun 3 av 10 voksne som når minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet. Blant barn og unge er aktivitetsnivået høyere, men allikevel er kun halvparten av 15-åringene aktive nok. Deltagelsen i idrett og fysisk aktivitet synker med alderen, særlig etter ungdomsskolen, og særlig blant jenter.

På bakgrunn av dette kom regjeringen i 2020 med en nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet. Planen løfter frem to hovedmål:

→ Å øke andelen aktive i befolkningen med 15 prosentpoeng innen 2030

→ Å sørge for at alle har mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet

Handlingsplanen skisserer mange ulike løsninger, men gjennomgående har den et fokus på kortreist, egenorganisert aktivitet, aktive møteplasser i folks nærmiljø og godt utformede og inkluderende uterom. For å nå målene vil det være avgjørende at kommuner, idrettslag, boligutbyggere og velforeninger har dette på dagsorden i planleggingen av morgendagens møteplasser.

Det er disse helhetlige aktivitetsarenaene vi i Moovment brenner aller mest for å skape.
Vi har kunnskapen og erfaringen som trengs for å realisere ditt prosjekt, fra den første,
løse ideen til åpningen av områdets nye møteplass.

    Ta kontakt for en uforpliktende prat!

    Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg?