Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Norge trenger mer bevegelse, og nærmiljøanlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet er en viktig del av løsningen. Det skapes nye, aktive møteplasser over hele Norge, men hva med de over 9000 eksisterende idrettslagene, som allerede er en viktig arena for lokalsamfunnene? Vi mener at idrettslagene har enorme fordeler av å benytte noe av arealet sitt til innbydende nærmiljøanlegg.

At nordmenn er for inaktive er godt dokumentert. Det er urovekkende at aktivitetsnivået synker helt fra 9-årsalderen, og at bare halvparten av alle 15-åringer når minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet på 60 minutter daglig[1]. Inaktiviteten har blitt et samfunnsproblem, med enorme samfunnsøkonomiske kostnader. I 2020 kom derfor regjeringen med en handlingsplan for fysisk aktivitet, hvor målet er å øke befolkningens aktivitetsnivå. Løsningene som blir skissert dreier seg blant annet om å legge til rette for mer hverdagsaktivitet ved å tilby flere arenaer for egenorganisert aktivitet.

Arenaer for egenorganisert aktivitet kalles ofte for nærmiljøanlegg. Slike anlegg kan variere enormt i omfang og størrelse, men felles for dem er at de legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet, og at de ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det fantastiske med nærmiljøanlegg er at de er relativt billige å sette opp, og at de kan skreddersys etter tilgjengelig areal, målgruppe og budsjett. De fleste idrettslag har ikke store arealer til overs, men kanskje finnes det et ubrukt område mellom to fotballbaner, en stripe med skogsterreng i utkanten av området eller andre små lommer som kan utnyttes bedre. Det er utrolig hvor mye potensiale det ligger i små områder, hvis man tenker kreativt!

Berg idrettslag i Halden hadde et slikt område som stod ubrukt. Mellom kunstgressbanene var det en stripe med gress, hvor de ønsket å gjøre noe som kom lokalmiljøet til gode. Vår arkitekt tegnet inn et helhetlig nærmiljøanlegg i idrettslagets farger, med multisportbinge, lekeplass, sosiale soner, bordtennisbord, pannabaner og mye mer. Nå står anlegget ferdig, og høsten 2023 blir det offisiell åpning. Det som var en ubrukt plen har nå blitt en aktiv møteplass for mange ulike aldersgrupper. Småbarn kan kose seg på lekeplassen mens storesøsken har trening/kamp, og benkene er plassert like ved slik at foreldre kan nyte en kaffekopp i umiddelbar nærhet. Den store multisportbingen med sporstgulv er perfekt for både fotball, basket, håndball og annet ballspill, og med nett på både vegger og tak slipper man å forstyrre kampspill som foregår utenfor. Banen er opplyst, og kan derfor brukes til langt på kveld. I tillegg er småbinger, teqball, bordtennis og pannabane med på å skape et mangfold av egenorganiserte aktiviteter for barn og ungdom.

Vi tror flere idrettslag har områder som kan utnyttes til å legge til rette for egenorganisert aktivitet. Det kan være lekeplasser, treningsapparater for voksne, sykkelløyper, multisportbinger, hinder- og klatreløype – mulighetene er enorme. Ved å tilføre mulighet for fellesskap og aktivitet utenfor den organiserte idretten, vil idrettslaget bli relevant for større deler av lokalbefolkningen, også de som ikke er med i et lag.

Vi i Moovment står klar til å hjelpe til med å realisere ønsker og ideer, enten det gjelder en liten hinderløype eller et stort anlegg. Vi liker å starte med en befaring på området, hvor vi hører hvilke tanker, ideer og ønsker som finnes. Deretter setter vår dyktige arkitekt seg foran tegnebordet og visualiserer et forslag i 3D-tegninger. Hun har 12 års erfaring som landskapsarkitekt, og er ikke bare dyktig til å tegne, men forankrer løsningsforslagene i forskning om hva som faktisk fungerer. For et godt nærmiljøanlegg er ikke bare ulike elementer satt sammen. Å finne den riktige kombinasjonen av konkurranse og lek, aktivitet og sosiale soner, farger og estetikk er avgjørende for å skape en arena som fungerer best mulig. Når vi sammen har gjort de endringer som trengs for at anlegget skal bli akkurat som ønsket, står vi for alt av levering, montering og ferdigstillelse – om ikke man ønsker å gjøre noe på dugnad, da.

Lurer du på hva dere kan få til i deres idrettslag, eller ønsker konkrete tilbud slik at dere kan søke tilskudd? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, vi hjelper dere gjerne!