Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Norge trenger mer bevegelse, og nærmiljøanlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet er en viktig del av løsningen. Det skapes nye, aktive møteplasser over hele Norge, men hva med de over 9000 eksisterende idrettslagene, som allerede er en viktig arena for lokalsamfunnene? Vi mener at idrettslagene har enorme fordeler av å benytte noe av arealet sitt til innbydende nærmiljøanlegg.

At nordmenn er for inaktive er godt dokumentert. Det er urovekkende at aktivitetsnivået synker helt fra 9-årsalderen, og at bare halvparten av alle 15-åringer når minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet på 60 minutter daglig[1]. Inaktiviteten har blitt et samfunnsproblem, med enorme samfunnsøkonomiske kostnader. I 2020 kom derfor regjeringen med en handlingsplan for fysisk aktivitet, hvor målet er å øke befolkningens aktivitetsnivå. Løsningene som blir skissert dreier seg i stor grad å legge til rette for mer hverdagsaktivitet, blant annet ved å tilby flere arenaer for egenorganisert aktivitet.

For barn og unge er det særlig viktig med arenaer i nærmiljøet hvor de kan være aktive. Her spiller de etablerte idrettslagene en viktig rolle, særlig for de yngre barna. Blant 9-12-åringer er hele 80% aktive i organisert idrett. Dessverre synker engasjementet i idrettslagene med alderen, og blant unge mellom 16-19 år er det under 30% som er aktive i organisert idrett[2]. Av befolkningen generelt er det under 20% som driver med organisert idrett, mens over 70% sier at de driver med egenorganisert aktivitet. For å fortsette å være relevante for unge og voksne, samt dem som har andre interessefelt enn de tradisjonelle idrettene, bør idrettslagene legge til rette for mer egenorganisert aktivitet. Dette blir også beskrevet i regjeringens idrettsstrategi, «Sterkere tilbake, en mer inkluderende idrett» fra 2021: For å kunne realisere bred og mangfoldig deltakelse i idrett skal idrettspolitikken sikre gode rammevilkår for barn og ungdom som ønsker å drive egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i sine nærmiljøer[3].

Arenaer for egenorganisert aktivitet kalles ofte for nærmiljøanlegg. Slike anlegg kan variere enormt i omfang og størrelse, men felles for dem er at de legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet, og at de ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det fantastiske med nærmiljøanlegg er at de er relativt billige å sette opp, og at de kan skreddersys etter tilgjengelig areal, målgruppe og budsjett. De fleste idrettslag har ikke store arealer til overs, men kanskje finnes det et ubrukt område mellom to fotballbaner, en stripe med skogsterreng i utkanten av området eller andre små lommer som kan utnyttes bedre. Det er utrolig hvor mye potensiale det ligger i små områder, hvis man tenker kreativt!

Vi i Moovment har hjulpet mange idrettslag med å legge til rette for egenorganisert aktivitet. Etter en befaring på området, hvor vi hører hvilke tanker, ideer og ønsker som finnes, utarbeider vi et forslag før vår dyktige arkitekt setter seg foran tegnebordet og visualiserer via 3D-tegninger. Hun har 12 års erfaring som landskapsarkitekt, og er ikke bare dyktig til å tegne, men forankrer løsningsforslagene i forskning om hva som faktisk fungerer. For et godt nærmiljøanlegg er ikke bare ulike elementer satt sammen. Å finne den riktige kombinasjonen av konkurranse og lek, aktivitet og sosiale soner, farger og estetikk er avgjørende for å skape en arena som fungerer.

Vi har stor tro på at idrettslagene kan bli relevante for en større del av befolkningen ved å implementere nærmiljøanlegg i sine eksisterende anlegg. Vi i Moovment står klare for å bidra til å realisere dette, enten dere vurderer en enkel klatreløype eller et stort anlegg for mange ulike målgrupper. Vi står for akkurat så mye av prosessen som dere ønsker – fra gratis befaring og 3D-tegninger, til montering og ferdigstillelse.

 

[1] https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf

[2] https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/kultur/statistikk/norsk-kulturbarometer/artikler/3%20av%204%20barn%20deltar%20i%20organisert%20idrett%20p%C3%A5%20fritiden

[3] https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf