Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

Vi nordmenn blir stadig mer stillesittende. En av fremtidens store helseutfordringer er inaktivitet, og vi trenger tiltak som øker aktivitetsnivået i befolkningen, som igjen bedrer folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller. For det er enorme fordeler knyttet til fysisk aktivitet, og ofte er det ikke så mye endring som skal til før man oppnår en stor helseeffekt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva disse fordelene er, hvor lite som skal til, og konkrete forslag til hvordan lokalsamfunnet kan bidra til økt aktivitet for alle aldersgrupper.

Fysisk aktivitet har mange fordeler

Regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen, og har mange positive helseeffekter på både fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet er et godt dokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av så mange som 30 ulike tilstander og lidelser- Blant annet har fysisk aktivitet vist seg å redusere angst og depresjon, og virker positivt inn på risikofaktorene for hjerte-og karsykdommer og flere former for kreft. Livskvaliteten blir bedre, og jo mer fysisk aktiv du er, desto flere leveår! Fysisk aktivitet påvirker også umiddelbart hjernen på en positiv måte, og gir økt oppmerksomhet, bedre hukommelse og bedre evne til planlegging og organisering av hverdagen. Det har også en positiv effekt på følelsesregulering. Bjørn Guldvåg, Norges helsedirektør, oppsummerer det godt: «Det er vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye helse for innsatsen som det å være fysisk aktiv».

En stadig mindre aktiv befolkning

På tross av økt kunnskap om fysisk aktivitet og trening, og effekten det har på helsen vår, er folk flest for lite aktive. Både på jobb og fritid er det mindre fysisk arbeid enn før, flere driver med stillesittende aktiviteter som skjermbruk, og bruken av passive transportmidler har økt. Alt dette er med på å redusere aktivitetsnivået i hverdagen. Det er faktisk bare 30% av norske voksne som oppfyller anbefalingene fra helsemyndighetene om fysisk aktivitet. Når det gjelder barn og unge, ser man at tallene synker gjennom barne-og ungdomsårene, og blant 15-åringene er kun halvparten aktive nok. Dette er en dyster statistikk, når vi vet hvor store fordeler fysisk aktivitet har, og ikke minst hvor store ulemper stillesitting medfører.

 

«Det er vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye helse for innsatsen som det å være fysisk aktiv». 

-Bjørn Guldvåg

Små endringer – stor effekt!

Oppdaterte råd sier at for voksne og eldre vil all aktivitet ha betydning for helsen, også aktiviteter med lav intensitet og kort varighet. Små barn anbefales å være aktive i tre timer fordelt gjennom dagen, mens de større barna og unge anbefales å være fysisk aktive i en time, i moderat til høy intensitet. Aktiviteten bør være variert, og inkludere aktiviteter som styrker muskler og skjelett. Fysisk aktivitet utover dette gir ytterligere helsegevinster. Hvis du er lite aktiv fra før, kan det være vanskelig å komme i gang med trening. Da blir hverdagsaktiviteten viktig, og selv en daglig gåtur vil gi en helseeffekt. Av erfaring vil små endringer i hverdagen gi et bedre grunnlag for en bedre livsstil, enn de store endringene som man bare klarer å leve med over en kortere periode. Det er lettere å lykkes hvis fysisk aktivitet blir en del av de daglige rutinene. Øk heller gradvis intensitet og aktivitetsnivå. For mennesker som er litt aktive fra før, er det ikke så mye som skal til før aktivitet bidrar til overskudd og gir en vesentlig helseforskjell. Det trenger ikke være så komplisert – tilfører man 2-3 økter med styrkeøvelser i tillegg til hverdagsaktiviteten økes helsegevinsten ytterligere.

Møteplasser som fremmer aktivitet

Gode nærmiljø- og idrettsanlegg gjør det lettere å inkludere aktivitet og trening i hverdagen, og er en av de viktige løsningene for å få en mer aktiv befolkning. Nærområder der barn og unge oppholder seg, bør derfor planlegges og utvikles med tanke på å stimulere til fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Mange som er fysisk aktive sammen med andre, opplever også at det sosiale bidrar til at man får det bedre. Utendørs aktivitet vil gi flere positive tilleggseffekter, som økt energinivå og bedre humør. Barn har også ofte et høyere aktivitetsnivå ute enn inne. Det er ikke bare barn og unge som kan ha glede av gode nærmiljøanlegg. Veldig mange av oss har en travel hverdag, hvor det rett og slett ikke er tid til å få til økter på treningssenter i løpet av uka. Da er det fantastisk med nærområder hvor det er lagt opp til utendørs aktivitet! Som småbarnsmor elsker jeg å ta med barna på lekeplasser som også er tilknyttet andre anlegg som treningsparker, løpebaner eller fotballbaner. Da kan barna leke, mens jeg får utført enkle styrkeøvelser eller intervaller. Norges idrettsforbund viser i en fersk rapport at det er en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og fysisk aktivitet, og at den økte aktiviteten gir samfunnsmessige gevinster som økt arbeidsinnsats og bedre helse. De påpeker også at det er viktig å sikre et bredt aktivitetstilbud og tilrettelegge for dette i nærheten av der folk bor.

Vi trenger å legge til rette for økt fysisk aktivitet for alle aldre. Gode, aktive møteplasser vil bedre befolkningens muligheter for å være fysisk aktive i hverdagen, noe som igjen vil styrke folkehelsen!

Skrevet av Silje Øverland, bevegelsesviter

Kilder:

https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/hva-fysisk-aktivitet-gjor-med-kroppen/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/nyhet/2022/investeringer-i-idrettsanlegg-gir-tredobbelt-samfunnsokonomisk-gevinst/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-fysisk-aktivitet-og-stillesitting–hvert-eneste-minutt-teller/