Vi nordmenn blir stadig mer stillesittende. En av fremtidens store helseutfordringer er inaktivitet, og vi trenger tiltak som øker aktivitetsnivået i befolkningen, som igjen bedrer folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller. For det er enorme fordeler knyttet til fysisk aktivitet, og ofte er det ikke så mye endring som skal til før man oppnår en stor helseeffekt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva disse fordelene er, hvor lite som skal til, og konkrete forslag til hvordan lokalsamfunnet kan bidra til økt aktivitet for alle aldersgrupper.